IMAGE    

โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC net) วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พรรณรายจังหวัดอุดรธานี

 

 
   
Read More...
IMAGE    

โครงการประชุมมหกรรมวิชาการ: “Family Care Team: Show & Share Healthy ESAN”วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานหลัประกันสุขภาพเขต 8 และ เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยบริการสุขภาพเขต 8 กว่าพันคน รวมใจทำงานร่วมกัน "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

 

   
Read More...
IMAGE    

โครงการประชุมสัมนาพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์พิเศษ โดยมี ผอ.เพ็ญศรี ทองเพชร เป็นประธานในพิธี วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

   
Read More...


Powered by Joomla!. Design by: download joomla template  Valid XHTML and CSS.