กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ที่อยู่:
ตั้งอยู่ที่ 88 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่
หนองไผ่
อุดรธานี
41330
ไทย

โทรศัพท์: 042295405
แฟกซ์: 042295404
http://www.bcnu.ac.th/research