เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 21 กรกฎาคม 2564 15:24
เขียนโดย Super User
ฮิต: 100

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) 

Attachments:
FileFile size
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf42 kB
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf175 kB
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงาน.pdf)คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของงาน.pdf344 kB
Download this file (แบบ บก 06.pdf)แบบ บก 06.pdf636 kB
Download this file (ผังติดตั้ง.pdf)ผังติดตั้ง.pdf828 kB