เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 11:45
เขียนโดย Super User
ฮิต: 112

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง  

Attachments:
FileFile size
Download this file (ประกาศ ร่างประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding.pdf)ประกาศ ร่างประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding.pdf185 kB
Download this file (ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf)ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf968 kB
Download this file (แบบ บก 06.pdf)แบบ บก 06.pdf636 kB
Download this file (ผังติดตั้ง.pdf)ผังติดตั้ง.pdf828 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf354 kB