เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2 ประจำปี 2564

หมวด: ฝากเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 10:32
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1985

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2 ประจำปี 2564

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.คำสั่ง คณะกรรมการ PA ปี 64 วงรอบที่ 2-2564.PDF)1.คำสั่ง คณะกรรมการ PA ปี 64 วงรอบที่ 2-25642303 kB
Download this file (2.คำสั่งกลั่นกรองพนักงานราชการ วงรอบที่ 2-2564.PDF)2.คำสั่งกลั่นกรองพนักงานราชการ วงรอบที่ 2-2564295 kB
Download this file (3.คำสั่งกลั่นกรองพนักงานกระทรวงสาธารณสุข .PDF)3.คำสั่งกลั่นกรองพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 366 kB
Download this file (4.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินการ วงรอบที่ 2 - .pdf)4.กระบวนการและระยะเวลาดำเนินการ วงรอบที่ 2 - 25641511 kB
Download this file (5.กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อกา.PDF)5.กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 25642428 kB
Download this file (6. กรอบและแนวทางการประเมินฯ สัดส่วนคะแนน 70  30.PDF)6. กรอบและแนวทางการประเมินฯ สัดส่วนคะแนน 70 30 ปีงบ 25642185 kB
Download this file (7_อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเ.pdf)7_อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างของ พกส พรก และ ลจป ปีงบ 2564512 kB
Download this file (8 อัตราร้อยละของฐานในการคำนาณเพื่อเลื่อนเ.pdf)8 อัตราร้อยละของฐานในการคำนาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบวันที่1 เม.ย. 2564215 kB
Download this file (คำอธิบายตัวชี้วัดที่ 9.pdf)คำอธิบายตัวชี้วัดที่ 954 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 1 ประเมินประสิทธิผลของการบริ.pdf)ตัวชี้วัดที่1 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการรายวิชา PA วงรอบ 2- 2564252 kB
Download this file (ตัวบ่งชี้ที่ 2 แบบประเมินแผนการสอน วงรอบที.pdf)ตัวชี้วัดที่ 2 แบบประเมินแผนการสอน วงรอบ 2- 2564118 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 3 เอกสารประกอบการสอน  วงรอบที่.pdf)ตัวชี้วัดที่ 3 เอกสารประกอบการสอน วงรอบที่2-2564123 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน ปีงบ.pdf)ตัวชี้วัดสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564307 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสำหรับพนักงานราชการและพนักงานก.pdf)ตัวชี้วัดสำหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2564172 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2564.pdf)ตัวชี้วัดสำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2564412 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ป.pdf)ตัวชี้วัดสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564397 kB
Download this file (แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วงรอบ.pdf)แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วงรอบที่2-256490 kB
Download this file (แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วงรอบ.doc)แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วงรอบ2-2564 77 kB