คู่มือ เอกสารประกอบการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 09:55
เขียนโดย Super User
ฮิต: 218

คู่มือ เอกสารประกอบการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. 

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจ.pdf)1.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. พ.ศ.2560448 kB
Download this file (2.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจ.PDF)2.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ. พ.ศ.2563684 kB
Download this file (3.ประกาศ สบช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื.pdf)3.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ1963 kB
Download this file (4.คณะกรรมการประเมินการสอน สบช.pdf)4.คณะกรรมการประเมินการสอน สบช338 kB
Download this file (5.คู่มือการทำตำแหน่งทางวิชาการ.pdf)5.คู่มือการทำตำแหน่งทางวิชาการ719 kB
Download this file (6.การเขียนเอกสารการสอน (เอกสารการบรรยาย ดร. .ppt)6.การเขียนเอกสารการสอน เอกสารการบรรยาย2565 kB
Download this file (7. คู่มือขอตำแหน่งทางวิชาการ (รศ. , ผศ.).doc)7. คู่มือขอตำแหน่งทางวิชาการ (รศ. , ผศ.)2677 kB