ประกาศนโยบายความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หมวด: ฝากเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563 08:50
เขียนโดย Super User
ฮิต: 337

ประกาศนโยบายความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Attachments:
FileFile size
Download this file (ประกาศนโยบายควบคุมภายใน.pdf)ประกาศนโยบายควบคุมภายใน.pdf40 kB
Download this file (ประกาศนโยบายความเสี่ยง.pdf)ประกาศนโยบายความเสี่ยง.pdf37 kB
Download this file (คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf)คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf55 kB
Download this file (คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน2.pdf)คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน2.pdf68 kB
Download this file (นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน.pdf)นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน.pdf53 kB
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf68 kB