ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานคุณธรรมและพฤติกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาล

หมวด: ฝากเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 12:00
เขียนโดย Super User
ฮิต: 180

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานคุณธรรมและพฤติกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาล

Attachments:
FileFile size
Download this file (โครงการส่เงสริมคุณธรรมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล.pdf)โครงการส่เงสริมคุณธรรมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล.pdf74 kB
Download this file (ประกาศ เรื่อง เจตนารมย์ในการเป็น หน่วยงานคุณธรรม.pdf)ประกาศ เรื่อง เจตนารมย์ในการเป็น หน่วยงานคุณธรรม.pdf24 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์ พฤติกรรม ข้อบ่งชี้ อัตลักษณ์สายสนับสนุน.pdf)ประชาสัมพันธ์ พฤติกรรม ข้อบ่งชี้ อัตลักษณ์สายสนับสนุน.pdf261 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์พฤติกรรม ข้อบ่งชี้ อัตลักษณ์.pdf)ประชาสัมพันธ์พฤติกรรม ข้อบ่งชี้ อัตลักษณ์.pdf218 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์อาจารย์.pdf)ประชาสัมพันธ์อาจารย์.pdf229 kB
Download this file (พฤติกรรมสะท้อนอัตลักษณ์.pdf)พฤติกรรมสะท้อนอัตลักษณ์.pdf49 kB