โรคเนื้องอกในสมอง

                                          

 อาการของเนื้องอกสมอง

     ตำแหน่งต่างกันของเนื้องอกในสมองก็จะให้อาการแตกต่างกันไป เช่น ถ้าเกิดในตำแหน่งที่ควบคุมการทรงตัว เด็กก็จะมีอาการเดินเซ หกล้มบ่อย ในรายอื่น ๆ อาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก, อาการตาเข, ตากระตุก, ปากเบี้ยว หรือ อาการชักเกร็งหรือกระตุก อาการจะมากถ้าก้อนเนื้องอกโตมากหรือโตเร็ว ซึ่งเป็นเพราะความดันในสมองสูง เนื่องจากก้อนเนื้องอกโตอยู่ในสมอง ในเด็กเล็ก จะต้องอาศัยการสังเกต เนื่องจากเด็กไม่สามารถจะบอกเล่าอาการได้ เช่น การเซื่องซึม ไม่ดูดนม หรือมีอาเจียนพุ่ง ถ้าเป็นเด็กโตอาจจะบอกได้ว่าปวดศีรษะ ภาวะความดันในสมองสูงนี้จะส่งผลกระทบต่อประสาทตา ถ้าเป็นนานจะทำให้การมองเห็นเสียไป นอกจากนั้นความดันในสมองที่สูงจะทำให้ผู้ป่วยหมดสติ หรือโคม่าในที่สุด อาการผิดปกติที่อาจจะบอกว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกในสมอง แสดงออกได้หลายอย่างด้วยกันค่ะ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอก ขนาดและชนิดของเนื้องอก

     เมื่อมีเนื้องอกเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะ จะทำให้มีอาการดังนี้คือ ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง โดยจะมีอาการแสดง เช่น ปวดศีรษะในระยะแรก มักปวดเวลาตื่นนอนตอนเช้า พอสาย ๆ อาการจะดีขึ้น ระยะต่อมาอาการปวดจะค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนปวดตลอดเวลา ยาแก้ปวดก็ไม่สามารถลดอาการปวดได้ ตำแหน่งที่ปวด ส่วนมากจะปวดที่บริเวณท้ายทอย หน้าผาก หรือทั้งศีรษะ
     อาการอาเจียนพุ่งในระยะแรกจะอาเจียนตอนเช้า แต่ไม่สัมพันธ์กับอาหาร ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการคลื่นไส้มาก่อนมักพบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก

     ตำแหน่งของเนื้องอกจะทำให้อาการที่แสดงออกแตกต่างกัน เช่น ความผิดปกติของการทรงตัว ทรงตัวไม่ค่อยได้ แขนขาอ่อนแรง การมองเห็น การพูด พฤติกรรมการรับรู้ ระดับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจมีตามัว การเคลื่อนไหวลูกตาผิดปกติ อาจจะมีตาเหล่ไปข้าง ๆ และม่านตาขยายใหญ่
อาการชัก หรือก้อนที่ศีรษะ เป็นต้น

     การรักษา
     ถ้าสงสัย ควรส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์กะโหลกศรีษะ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ตรวจคลื่นสมอง และตรวจพิเศษอื่น ๆ ถ้าพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือฉายรังสี ผลการรักษาขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค ในบ้านเราเนื่องจากผู้ป่วยมักมาหาแพทย์ช้าไป การรักษาจึงไม่ค่อยได้ผลดี

    ข้อแนะนำ
- ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีอาการปวดศีรษะและอาเจียนตอนเช้ามืดนานเกินหนึ่งสัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะถ้าพบว่าเป็นเนื้องอกของสมองในระยะเริ่มแรก การรักษามักจะได้ผลดี
- ถ้ามีอาการปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ นานเกิน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>