Wednesday 26th of November 2014

Home
 • เชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 • การประชุม เจรจา เพื่อ ความร่วมมือ ทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง Dr.CHANHEME SONGNAVONG , คณบดี , FACALTY OF NURSING SCIENCE , UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES OF LAO PDR และ อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และคณะผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • โครงการชาวอุดรธานีร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 • กิจกรรม งานกฐิน ประจำปี 2557
 • พิธีน้อมรำลึกวันพยาบาล
 • ร้อยดวงใจ เทิดไท้ สมเด็จย่า
 • Bhutan Midwifery at BCNU 2014
 • พิธีไหว้ครู รับแถบหมวก ประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • โครงการอบรรหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 1/2557
 • การส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 • โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
 • รับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๕๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

b12

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
19 พฤศจิกายน 2557 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เรื่องกำหนดการแต่งกายประจำวัน
18 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ประกวดผลงาน นวัตกรรม
18 พฤศจิกายน 2557 ประชุมวิชาการ การป้องกันและการดูแบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
18 พฤศจิกายน 2557 ประชุมวิชาการ สภาการพยาบาล 
18 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน ร่นที่ 6
4 พฤศจิกายน 2557 การถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับดำอำเภอ
24 ตุลาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วพบ.ขอนแก่น
22 ตุลาคม 2557 การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมดเขต 20 พ.ย. 2557
7 ตุลาคม 2557 คู่มือการเข้าใช้E-Learning‏ สำหรับอาจารย์
24 กันยายน 2557 การประชุมวิชาการ ๕๕ ปีการศึกษาพยาบาล มช.และงานคืนสู่เหย้า
19 กันยายน 2557 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
16 กันยายน  2557 ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference  on Quality  Assurance  2014 "( ICQA2014)
12 กันยายน 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเข้าศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) และการอบรมระยะสั้น
12 กันยายน 2557 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 กันยายน 2557 การล้างมือ ลดการแพร่กระจายเชื้อ
 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันกำหนดการ
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษา (หุ่น)
24 ตุลาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วพบ.ขอนแก่น 15 ต.ค.-10 พ.ย.57
12 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
27 สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
26 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5 สิงหาคม  2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 
ข่าวโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันอบรม/โครงการ
25 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เมษายน - กันยายน 2558
29 ตุลาคม 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

รุ่น 1 17 พ.ย.-26 ธ.ค.57

รุ่น 2 26 ม.ค.- 13 มี.ค. 58

22 ตุลาคม 2557 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำรับบุคลากรสาธารณสุข 24-28 พ.ย. 2557
22 ตุลาคม 2557 ม.เชียงใหม่จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 สาขา 30 มี.ค.-9 ส.ค. 58
10 ตุลาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่การพยาบาลร่วมสมัย 1-3 ธ.ค. 57
10 ตุลาคม 2557 เชิญประชุมวิชาการ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 6-7 พ.ย. และ 11-15 พ.ย. 57
19 กันยายน 2557 ประชุมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
19 กันยายน 2557 ประชุมวิชาการเรื่อง "บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ:ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ" 27 - 28 พ.ย.57
25 สิงหาคม 2557 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย 16-18 ก.ย 57
25 สิงหาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคมะเร็งยุคโรคไร้พรมแดน ครั้งที่ 3 11 -12 พ.ย.57ทั้งหมด

...

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

2557-33

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
25 พฤศจิกายน 2557 การฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรห์ 1 hot
31 ตุลาคม 2557 คำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสมัครความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน ฯ hot
31 ตุลาคม 2557 การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่น 20 hot
29 ตุลาคม 2557 รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับมทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ครีั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2557 hot
27 ตุลาคม 2557 กำหนดการสอบความผู้ขอทะเบียน ฯ ประจำปี 2558 hot
27  ตุลาคม 2557 ชี้แจงการฝึกแผนก ANC นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ห้อง A
10 ตุลาคม 2557 ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2557
7 ตุลาคม 2557 คู่มือการเข้าใช้E-Learning‏ สำหรับนักศึกษา
29 กรกฏาคม  2557 ผังการจัดหอพักสำหรับนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี
23 กรกฏาคม  2557 ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557
8 กรกฎาคม 2557

ร่างระเบียบหอพักชบาแดงและหอพักชายหลังโรงพยาบาลอุดรธานี
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาทุกคนอ่านร่างระเบียบดังกล่าวและร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้ใน
FB สื่อเล็กเล็ก
เพื่อเป็นการทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศให้ระเบียบดังกล่าว
28 กรกฎาคม 2557 ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

 
ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
6 มิถุนายน 2557 แบบประเมินการออกแบบการเรียนการสอน รายวิชาทฤษฎี มคอ.

การจัดการความรู้

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
17 พฤศจิกายน 2557 โครงการความร่วมมือพัฒนาอาจารย์ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก และ Malardalen University ประเทศสวีเดน new_1
17 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ new_1
17 พฤศจิกายน 2557 ขอให้ส่งแผนการสนับสนุนบุคลากรให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ new_1
 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

user-group-icon

ระบบบุคลากร E-PERSON

coffee

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

User-Files-icon

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system

coffee

ระบบสารสนเทศ PIEiS

signup-icon

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

coffee

ebscohost

research-icon coffee Che Qa Online System
Books-2-icon

ระบบห้องสมุด Library Ulibm

coffee

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

gallery-icon

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

research-icon

BCNU MEDAI สื่อการเรียนการสอน

folder-documents-icon

BCNU DOCUMENT

coffee

Data Np

desktop-icon

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

(ใช้สำหรับขอใช้บริการรถยนต์)

BMP-File-icon

e-poster

Admin-icon

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

app-map-icon

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

คู่มือการใช้งาน E-Person

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน สิงหาคม 2557

 

แบบสรุปรายงานการประชุม อบรม สัมนา‏

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน ตุลาคม 2557

ใบมอบหมายงาน

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน พฤศจิกายน 2557

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

ตารางเวรประจำเดือน พฤศจิกายน  2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเวรประจำเดือน ธันวาคม  2557

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร

เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ