ผู้อำนวยการ

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารบรรณ แบบฟร์อมต่าง databaseNP งานวิจัยebscohost

การแต่งกายประจำวัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ทั่วไป คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
Attachments:
Download this file (เกณฑ์พยาบ...pdf)เกณฑ์พยาบ...pdf[ ]768 Kb
 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ