เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 20:26
เขียนโดย Super User
ฮิต: 93

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง  

Attachments:
FileFile size
Download this file (1 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง.pdf)1 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง.pdf861 kB
Download this file (2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์.pdf)2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์.pdf2210 kB
Download this file (3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf)3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf376 kB
Download this file (4 แบบ บก 06.pdf)4 แบบ บก 06.pdf636 kB
Download this file (5.ผังติดตั้ง.pdf)5.ผังติดตั้ง.pdf828 kB